Ubezpieczenia domu i mieszkania
Ubezpieczenie domu/mieszkania

Wychodząc z domu, czy wyjeżdżając na upragniony wypoczynek, nie musisz martwić się o zabezpieczenia wielu obszarów Twojego życia osobistego – domu, mieszkania, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków, home assistance.

więcej>>

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie.
 • Miejsce ubezpieczenia:
 • Budynek łatwopalny:
 • TAK
 • NIE
I. Przedmiot ubezpieczenia:
 • Dom jednorodzinny wraz ze stałymi elem. wyposażenia:
 • Suma ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie ogrodzenia:
 • Suma ubezpieczenia
 • Budynek gospodarczy lub garaż:
 • Suma ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie mieszkania wraz ze stałymi elem. wyposażenia:
 • Suma ubezpieczenia
 • Ruchomości domowe:
 • Suma ubezpieczenia
 • Stałe el. wyposażenia nie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania:
 • Suma ubezpieczenia
 • Dom lub budynek w trakcie budowy:
 • Suma ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna:
 • Suma ubezpieczenia
 • NNW:
 • Suma ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych:
 • Suma ubezpieczenia
II. Zakres ubezpieczenia dla domu, mieszkania:
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:
 • Kradzież z włamaniem, rabunek:
 • Rozszerzenie o ryzyko powodzi:
III. Dodatkowe informacje:
IV. Dane kontaktowe:
 • Imię:
 • Nazwisko:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).